CONCURS SOCIAL MENSUAL

 

 

El concurs mensual pretén posar a prova la  tècnica fotogràfica dels socis en base als temes proposats durant l’any. Es tracta més aviat d'un repte personal que d'una competició pròpiament dita, que ens permet combinar tècnica i creativitat, contrastant les nostres obres amb les d’altres companys i així anar millorant com a fotògrafs.

 

La primera edició del concurs se celebrà el 1955 i és l’activitat en què més socis participen, així com bona ocasió per a l’intercanvi d’opinions i l’aprenentatge fotogràfic.

 

Els veredictes són públics i, juntament amb els comentaris posteriors, permeten debatre i contrastar opinions sobre els diferents aspectes a tenir en compte en una fotografia, procurant que tot plegat tingui un caire didàctic i profitós.

c./ Sant Joan, 20-22  -  08202 Sabadell (Barcelona)

654 870 843

Segueix-nos a Facebook